Skulpturlandskap Nordland

En internasjonal samling av skulpturer plassert i landskapet i de fleste kommunene i Nordland. Bli med på en helt unik og kunstnerisk reise i det nordlandske landskapet!

Skulpturlandskap Nordland er en internasjonal kunstsamling realisert i perioden 1992-98 og 2009-15. Skulpturene er plassert i landskapet i 34 kommuner i Nordland, i tillegg til en i Troms. Kunstnerne har utformet sitt verk etter besøk i den kommunen de fikk tildelt. Gjennom møtet som fant sted, idet kunstneren gjorde seg kjent med så vel naturen som kulturen, presenterte de en skisse til et verk plassert på et bestemt sted i kommunen. Disse møtene mellom stedet og kunstneren er grunnlaget for det møtet du kan ta del i.

Et kunstgalleri uten vegger og tak

Nordland er et omfangsrikt og langstrakt fylke, 560 km langt – det strekker seg over et område på 40.000 km2. Dette innebærer at det å oppsøke denne kunstsamlingen er en lang reise i det faktiske rom. Men det er også en lang reise med hensyn til det mangfold av rom verkene er plassert i, og en lang reise med tanke på rikdom av kunstneriske uttrykk. Denne rikdommen henviser til en av ambisjonene i Skulpturlandskap Nordland, at det skulle skapes en samling som representerer bredden innenfor skulpturkunsten fra 60-tallet fram til i dag, i regi av Nordland fylkeskommune. Her er et lite utvalg av skulpturer du kan oppleve i verdens største utendørs galleri:

Uten tittel (Tony Cragg)

Tony Cragg valgte moloen i Bodø som stedet for sin skulptur. Dette har med hans interesse for grenseområder å gjøre. Moloen er et sted hvor sjø og land møtes, natur og bebyggelse. Verket består av syv steiner, skulpturer som hver synes å bære på en egen historie. Utgangspunktet for Craggs skulpturer er ofte at materialene omkring oss bærer i seg mange fortellinger. Les mer om kunstverket Uten tittel (Tony Cragg).

Stella Maris

Steinar Christensens skulptur Stella Maris består av en gruppe med objekter som ligger på den steinete bakken. Det hele kan minne om et stilleben, med dets typiske påpeking av livets forgjengelighet. Formene er kantete og harde som konsonantene i språket, og har den vertikale karakteren som et ord eller utsagn har. Vokalene blir da bakken eller jorden som skulpturen spiller seg ut mot som et avbalanserende element. Les mer om kunstverket Stella Maris.

Laurbærblad

Laurbærblad-Moskenes er en bearbeidelse av inngangen til djevelgrotten, en hule som er naturens eget verk. Kunstneren Christina Iglesias har plassert en relieffvegg på begge sider av inngangen til hulen, som for å understreke dens mystikk og spesielle karakter. Denne omdannelsen av stedet til et kunstverk, sier noe om den menneskelige viljen til skjønnhet. Les mer om kunstverket Laurbærblad.

Hode

Kunsten til Markus Raetz handler om å se, om hvordan vi observerer tingene rundt oss. Denne kontinuerlige iakttagelses-prosessen er en del av det å være levende, og den gir livet mening. Raetz viser oss at verden er full av overraskelser om vi bare går inn i dialogen mellom våre sanser og våre fysiske bevegelser i rommet. Vi blir konfrontert med overraskelser, og minnet om at de kan erfares også ellers i livet, hvis vi har øynene åpne. Les mer om kunstverket Hode.

Verdens største kunstgalleri

Kunstverkene som utgjør Kulturlandskap i Nordland er skapt ut fra ideen til den amerikanske skulptøren Robert Smithson. Hans visjon var «stedspesifikk skulptur», og med dette mente han at man til det fulle ikke kan forstå et kunstverk uten å ta hensyn til konteksten det står i. Fokuset på det fysiske stedets betydning førte til en ny forståelse av skulpturkunsten. Les mer om prosjektet og de øvrige skulpturene hos Skulpturlandskap Nordland.

Nordland består av fem regioner / destinasjoner som også omtaler hver sine kunstverk: