Bård Løken

Trondenes kirke er verdens nordligste middelalderkirke

I 750 år har den høyreiste, hvite kirken på Trondenes speilt seg i Vågsfjorden. For folk i Harstad-området har verdens nordligste middelalderkirke gitt vern, ikke bare i åndelig betydning, men også rent fysisk.

Trondenes kirke ble sannsynligvis reist på 1200-tallet, selv om noen mener den kan ha blitt bygd så seint som på 1400-tallet. Den kan ha blitt bygd i flere runder. Portalene har gotiske spissbuer og detaljer.

Kirken var også forsvarsverk

Likevel har kirken et tungt preg, med tykke vegger, fordi kirken også skulle fungere som forsvarsverk. De smale vinduene er høyt oppe på veggen, de skulle også fungere som skyteskår i en presset situasjon. Fra 1200-tallet til slutten av 1400-tallet var Nord-Norge utsatt for herjingstog fra karelerne, et finskspråklig folkeslag alliert med republikken Novgorod. Kongemakten var langt borte, så her måtte man kunne ta vare på seg selv.

Hvordan besøker du Trondenes kirke?

Kirken ligger på Trondenes-halvøya, i den ytterste utkanten av bebyggelsen i Harstad.

Det går en flott sti fra sentrum langs stranda, og du er der på en god halvtime.

Trondenes historiske senter med den nye middelaldergården ligger rett i nærheten. Oppe i bakken ligger Adolfkanonen, og der er ellers rikelig med fornminner i området.

Kirkeinteriøret er blant landets rikeste

Kirken har et rikt interiør med mange detaljer. Interiøret er likevel enkelt i forhold til slik det må ha fremstått i reformasjonstida. I koret finnes restene etter kalkmalerier som kanskje har prydet hele kirken, men som ble dekket over etter reformasjonen. Tre av opprinnelig ni alterskap er bevart i kirken.

Alterskapene er en kunsthistorisk godbit

Kirkens klenodier er de tre alterskapene fra seinmiddelalderen, og det i midten er kirkens største skatt. Det er skåret av den tyske kunstneren Bernt Notke. Bernt Notke produserte alterskap i Lübeck for hele den hanseatiske verden, og blant de mest kjente verkene er statuen av St. Georg og dragen i Storkyrkan i Stockholm og alteret ”dødsdansen” i St. Nikolai-kirken i Tallinn. Hvordan fant kunst av en slik kvalitet veien helt opp til Trondenes? Svaret ligger nok i tørrfiskhandelen og den rikdommen dette skapte langs den nordnorske kysten.

Rokokkointeriøret harmonerer med det gotiske

Korskillet og prekestolen er i frodig rokokko fra 1792, og er utstyrt med et timeglass. Når sanda var rent ut, måtte presten stoppe prekenen. De hadde nok lett for å trekke prekenen ut på 1700-tallet. Orgelet er fra 1790, og er et av de eldste i Nord-Norge. På innsiden av norddøra henger det en alenstokk, i tilfelle folk trengte å sjekke hvor lang en alen virkelig er.

Kirken ligger i et gammelt miljø

Kirkegårdsmurene er enda eldre enn kirken, fra 1100-tallet, og skulle nok beskytte en tidligere stavkirke som sto på samme sted mot anfall fra nord og øst. På øversiden av kirken ligger innsjøen Laugen, hvor de først kristne i området ble døpt på 1000-tallet.

Andre artikler