Bård Løken

Adolfkanonen fra andre verdenskrig er en gigant i Harstad

40,6 cm, nok til at en voksen mann får plass, er diameteren på løpet på Adolfkanonen. På Trondenes i Harstad har 4 skremmende giganter fra 2. verdenskrig overlevd fram til våre dager.

Oppe på høyden, nord for Trondenes Kirke, i et terreng av krattskog og gammel, smuldrende betong står den der; en svær kanon, nymalt og vedlikeholdt. Høyt over Trondenes kirke og Harstad by er utsikten mot Grytøya, Andøya, Senja og Andørja fantastisk, og det var nok poenget. Adolf kunne nemlig skyte fem mil av gårde, mot alle vannveiene man ser i alle retninger herfra.

Kanonene skulle stå på gigantiske slagskip

Kanonen ble bygd for å stå på Stor-Tysklands store slagskip «Friedrich der Große» og «Großdeutschland», to store slagskip som etter planen skulle stå klar i 1944. I 1941 ble imidlertid byggeplanene stoppet. Hitler bestemte da at kanonene skulle plasseres på land og være del av Atlanterhavsvollen. Mye av tungarbeidene ble utført av sovjetiske krigsfanger. I 1943 var Adolfkanonene på plass på Trondenes fort.

Kort informasjon om Adolfkanonen

Originalnavnet er 40.6 cm Shiffs Kanone c/34. Den ble forkortet 40.6cm SK C/34 og var ment for de tidligere H-klasse slagskipene.

Du finner de på Batteri Dietl utenfor Steigen, og på Batteri Theo på Trondenes fort utenfor Harstad.

Ja, du kan besøke de på museet ved Trondenes Fort i Harstad.

Det ble helt sikkert produsert 11 kanoner, hvor av 8 av de ble plassert i Norge.

De ble først plassert i polen, men i løpet av krigen ble de plassert i Frankrike på Batterie Lindemann.

Adolfkanonen i Harstad ligger på Trondenes Fort.

Adolfkanonen er åpen for besøk fra 11. juli 2020. Begrenset antall plasser, så forhåndsbooking anbefales. Ta kontakt med Visit Harstad for å få spesifikk informasjon om når du kan besøke kanonen fremover.

Man kan skyte hval på Andenes

Det ble utviklet fem ulike granater, med en vekt på fra 600 til 1035 kilo. Den minste og raskeste, adolfgranaten, ble skutt ut med en fart på 1050 meter i sekundet. Med en rekkevidde på 56 kilometer kunne den i teorien skyte hval på feltet utenfor Andenes. Den kunne også treffe mål på havna i Narvik. Granaten var over 2 minutter i lufta, og banen nådde en høyde på opptil 21 800 meter over bakken.

Det er flere Adolfkanoner

Det ble plassert fire kanoner på Trondenes, men bare Adolfkanonen blir holdt fullstendig vedlike. Også Batteri Dietl på Engeløya i Steigen var utstyrt med kanoner av samme typen, men de ble hogd opp etter krigen. Også de store kanonene ved Sangatte ved Calais er tatt ned. Det amerikanske kystartilleriet utplasserte 100 kanoner av samme kaliber under 2. verdenskrig, som alle ble demontert etter krigen. Altså er det bare én igjen, men den er til gjengjeld fullstendig bevart.

Konstantin betalte prisen for Adolfkanonen

Kanonene voktet innseilingen til Narvik

Trondenes fort kontrollerer innseilingen til malmhavna i Narvik fra nord. Batterie Dietl i Steigen kontrollerte innseilingen fra sør gjennom Vestfjorden. Med rekkevidden fra Trondenes kunne Adolf-kanonene effektivt hindre Det tredje rikes fiender i å komme inn til Narvik, og derved beskytte den livsviktige malmtransporten over Narvik havn.

800 fanger døde under byggingen

Trondenes fort ble bygd av sovjetiske krigsfanger under 2. verdenskrig, og var operativt som fort fra 1943. På grunn av de grufulle forholdene de sovjetiske fangene ble utsatt for, døde over 800 fanger i løpet av krigen. I dag er Trondenes fort på listen over 14 verneverdige festningsverk fra det 20. århundre.

Kanonen kan brukes ennå i dag

Trondenes fort ble overtatt og bemannet av det norske forsvaret etter krigen. Adolfkanonen ble første gang prøveskutt av norske styrker i 1951, og siste skyting var i 1957. I 1964 ble de fire kanonene satt ut av drift. Etterpå har veteraner fra forsvaret vedlikeholdt og tatt vare på Adolfkanonen, og den er i dag i god skikk og kan faktisk skyte.

Er du interessert i krigshistorie?

Adolfkanonen er tilgjengelig for besøk, og på sommeren går det omvisninger til faste tider.