Offroadfinnmark

Offroad Finnmark er syklistenes store styrkeprøve

Offroad Finnmark er verdens tøffeste terrengsykkelløp og fører 700 kilometer gjennom urørt villmark på kryss og tvers av Finnmarksvidda.

Den lange versjonen av Offroad Finnmark går 700 kilometer gjennom urørt villmark på Finnmarksvidda. Start og mål er i Alta, og det lages en ny løype gjennom Indre Finnmark hvert år. Vinneren i 2015, det norske laget Team Diesel/Pearl Izumi med Stem-Are Harjo og Geir Lien, gjennomførte på 74 timer. Rittet finnes også i en kortere utgave, som går 300 kilometer i en sløyfe fra Alta mot Suossjavri sør for Masi og tilbake. 2015-vinnerne her gjennomførte på 18 timer og 49 minutter. Ingen får lov å sykle alene, lagene består av to til tre personer.

Terrenget har ikke fnugg av tilpasning

Traseen følger kjerreveier, tråkk og stier på Finnmarksvidda. På enkelte partier mangler det sti, og syklingen blir særdeles krevende, man må til og med bære sykkelen over urer. Hundrevis av bekker og noen mindre og større elver må også forseres. Antall klatremeter på 700-distansen er mellom 9 og 10 000. Rittet hadde ikke vært mulig å gjennomføre uten midnattssola. Det er lyst døgnet rundt, og dermed kan rittet gå uten stans i opp mot tre døgn.

Sjekkpunktene er midt på vidda

Deltakerne sykler dag og natt langs traséen. Når de kommer til et av sjekkpunktene, er det obligatorisk stopp i fem minutter. På 700-rittet er det i tillegg tre obligatoriske stopp à tre timer. 300-rittet har ett obligatorisk stopp på én time på valgfritt sjekkpunkt. Offroad Finnmark stopper med andre ord ikke før sistemann er i mål, det er alltid noen som er underveis. Sjekkpunktene er fjellstuer, skoler og grendehus. På sjekkpunktene får deltakerne både mat, drikke og mulighet til å hvile, og de kan også få teknisk hjelp med sykkelen. Deltakerne spores via en app på deres egen mobil, og de kan følges direkte på et kart på nett eller ved en spesielt utviklet app.

Rittet er populært i Danmark

Deltakerne er i klassen særdeles spreke amatører, og den typiske deltakeren er en mann på rundt 40 som trener mye. På 700-rittet er det i 2015 fortsatt en tydelig dansk dominans, mens det også kommer ryttere fra Australia og Finland, mens nordmenn først kommer på 4. plass. 300-rittet er derimot dominert av nordmenn, og med sterk lokal deltakelse.

170 frivillige stiller opp

Offroad Finnmark utmerker seg med et høyt servicenivå. Hele 170 frivillige er i sving for å sørge for en prikkfri avvikling og omsorg og oppfølging av deltakerne, og de jobber langs hele traséen på hele Finnmarksvidda så vel som i start- og målområdet i Alta.