Ekkerøy er et kystsamfunn ved Ishavet

Ekkerøy er et hyggelig sted å være lengst nordøst i kongeriket. Her møter du Norges mest tilgjengelige fuglefjell og gammel kystkultur ved Varangerfjorden.

Ekkerøy er et særpreget fiskevær i Varanger, lengst nordøst i kongeriket. For hundre år siden var innbyggertallet opp mot 300, mens antallet i dag ligger på under 30. Om sommeren vender noe av den gamle travelheten tilbake, da kommer nemlig utflyttede ekkerøyværinger tilbake og bor i de gamle husene. Vadsøværingene drar gjerne til Ekkerøy for å bade og sole seg når Øst-Finnmark koser seg i tropetemperaturer under et russisk høytrykk.

Kjeldsenbruket handler om kysthistorie

Kjeldsenbruket var den gamle hjørnesteinsbedriften i fiskeværet, her har det vært både rekefabrikk og fiskemottak etter svingningene i fiskeriene. Den eldste delen stammer fra 1911, og overlevde altså krigen som et av svært få fiskeindustrianlegg, og under krigen ble den skjøtt på med en tyskerbrakke. Virksomheten ble nedlagt i 1969, og i dag er anlegget restaurert og viser dette stykket fiskeindustrihistorie. Om sommeren er det omvisninger på anlegget, og så er det kaffe inne i den gamle krambua. Været nevnes første gang i 1567, og har vært preget av norsk språk og kultur i et område med sterke sjøsamiske og finske røtter.

Ekkerøy overlevde 2. verdenskrig

Mens det meste av bebyggelsen i Finnmark ble jevnet med jorda, overlevde Ekkerøy tilnærmet uskadd. Høsten 1944 brøt fronten ved Kirkenes sammen, og tyskerne flyktet hals over hode fra hele nordsiden av Varangerfjorden for å nå fjordbotnen og veien vestover før russerne. Dermed rakk de ikke å ødelegge Ekkerøy, bare slå inn noen vinduer. I dag kan det imidlertid være vanskelig å se at husene er så gamle, de har nemlig blitt pusset opp og fått satt inn husmorvinduer. Noen få av husene har imidlertid bevart det gamle uttrykket, og viser hvordan kystsamfunnene langs Varangerfjorden så ut før krigen.

30 000 krykkjer tar sommerferien på Ekkerøy

Fugleflåget, ytterst på pynten av halvøya, er det mest tilgjengelige fuglefjellet i Norge. Det er faktisk bare å parkere bilen ved slutten av veien og spasere i fem minutter, så ser du ned en bratt klippevegg til fuglefjellet. Her hekker 15 000 par krykkjer i en myldrende kakofoni. Teist, alke og skarv finnes også. Også på resten av halvøya er det mye fugl å se. Til sammen observeres det over 50 arter på Ekkerøy. På de langgrunne strendene tripper vadefugler som tjeld, sandlo og fjæreplytt, og på myrene brisker brushanen seg. I gode smågnagerår kan til og med snøugla dukke opp. Når alle disse sommergjestene tar til vett og flyr mot sør, kommer de hardføre, høyarktiske endene fra Øst-Sibir til Varanger, og man kan se de vakre stellerendene og praktærfuglene der de koser seg i det for dem lunkne vannet i Varangerfjorden vinterstid.

Under 2. verdenskrig var Ekkerøy overrent

I 1941 befant plutselig ekkerøyværingene seg ved fronten, da Tyskland brukte Øst-Finnmark som oppmarsjområde for å angripe Sovjetunionen. På toppen av Ekkerøya ble det bygd to kanonstillinger, Gerda og Paula, og det ble anlagt en kort jernbane fra et steinbrudd på øya. Disse kanonstillingene står der ennå i relativt god stand, og i den lave vegetasjonen er de godt synlige. Man kan gå inn i betongrom, og like ved ligger store, utgravde huler som ble brukt som ammunisjonslager. Ellers på halvøya ser man grunnmurer etter tyskerbrakker. Under 2. verdenskrig bodde det periodevis flere tyskere her enn lokalbefolkning, flere hus ble rekvirert av tyskerne og Ekkerøy ble et trangbodd sted.

På Ekkerøy er det lett å gå

Selv om Ekkerøy ligger ekstremt langt nord, er vandreterrenget langt fra ekstremt. En vel 6 kilometer lang, merket løype fører hele veien rundt halvøya, og på veien får du med deg både fuglefjellet, strender og på klare dager utsikten til Fiskerhalvøya i Russland. Terrenget er lett å gå, det er svært få bakker, og underlaget av lyng og gress er mykt og fjærende. Sørg likevel for vanntette sko, noen myrdrag er det. En kortere tur på halvannen kilometer fører opp til kanonstillingene, og det er også noen fine, langgrunne strender å gå på.

Ekkerøy er et stopp på Nasjonal Turistveg

Ekkerøy er et naturlig stopp på Nasjonal turistvei i Varanger på veien fra Vadsø til Vardø. Omvisning på Kjeldsenbruket med påfølgende kaffe og vaffel er jo obligatorisk. Midt på sommeren er også restauranten Havhesten åpen, med fiskesuppe med kongekrabbe og reinkjøtt på menyen. Man kan leie seg et av de gamle husene og bli noen dager på Ekkerøy

Ekkerøy ligger nær Vadsø

Ekkerøy ligger et kvarters kjøretur utenfor Vadsø. Vadsø nås med buss, hurtigrute og fly, men til Ekkerøy er det best å kjøre i egen bil, selv om det også finnes busser. Ekkerøy er et naturlig stoppested på Nasjonal turistvei i Varanger.

Praktisk om Ekkerøy

Ekkerøy er en tyve minutters kjøretur nordøstover fra Vadsø mot Vardø på Nasjonal Turistveg i Varanger, alt sammen lengst nordøst i Norge.

Ekkerøy har et par fine steder. Ekkerøy Lodge byr på svært komfortabel overnatting i nye hytter. Ekkerøy Feriehus leier ut gamle hus i bygda.