Nord-Norges store forfatterstemme var et litterært geni og samtidig politisk fullstendig uspiselig. Et besøk på Hamsunsenteret på Hamarøy er et møte med Knut Hamsun og alle sidene ved hans liv og forfatterskap i en nyskapende form.

Norges største romanforfatter

Ingen norsk romanforfatter har nådd så langt ut som Knut Hamsun. Ingen norsk forfatter er oversatt til flere språk, og ingen har øvd en slik innflytelse på verdenslitteraturen som han. Ernest Hemingway sa ”Knut Hamsun lærte meg å skrive”, og Hermann Hesse hadde ham som sin yndlingsforfatter. Gjennombruddsverket Sult fra 1890 innvarsler det 20. århundret i romankunsten som ingen annen roman. Han fikk Nobels litteraturpris i 1920.

En nordnorsk forfatter

Knut Hamsun vokste opp på Hamarøy, og bakteppet for romanene er Nord-Norge. Vi møter de rike nessekongene, de ambisiøse unge menn i en landsdel preget av rivende utvikling, klasseskiller og folkeliv, gjerne i et fortettet høydepunkt i en sollys sommernatt. Hamsun lar til og med sitt riksmål øse av den nordnorske språklige rikdommen, særlig i dialogene. Likevel er konfliktene, temaene og personlighetene allmenngyldige og forstått over hele verden.

Vanskelig å like?

I mellomkrigstida, etter at Knut Hamsun var blitt en anerkjent forfatter, sjokkerte han norsk og internasjonal offentlighet ved å støtte de fascistiske bevegelsene i Europa. I 1935 tok han avstand fra Nobels fredspris til den tyske pasifisten Carl von Ossietsky. Han tok parti for den tyske okkupasjonen av Norge i 1940, og i 1945 ble han dømt for landssvik. Siden har nordmenn hatt et ambivalent forhold til Hamsun, og det har vært vanskelig for mange å skille hans geniale forfatterskap fra hans støtte til en umenneskelig ideologi.

Hamsunsenteret

Nær stedet der Knut Hamsun vokste opp reiser Hamsunsenteret seg. Høyt, mørkt og kantete i landskapet av fjell, skog, innmark og fjord er bygget inspirert av Hamsuns personlighet og forfatterskap. Det søker ikke å harmonere med omgivelsene, tvert i mot står det i kontrast. Arkitekten Steven Holl, som spesielt har søkt inspirasjon i Sult og Mysterier, kaller bygget for en ”slagmark for usynlige krefter”.

Bli kjent med Hamsun

Inne på Hamsunsenteret blir du tatt med inn i Hamsuns liv og forfatterskap på ni tematiske stasjoner som belyser forfatteren og verkene. Her er stoff for hjernen og hjertet, og alle sanser tas i bruk. Det finnes også guidede turer med litterære tema, filmvisninger og foredrag. Hamsunsenteret befinner seg 15 kilometer fra E6 mellom Fauske/Bodø og Narvik.

www.hamsunsenteret.no er Hamsunsenterets hjemmeside