© Ernst Furuhatt

Med bobil i Nord-Norge

Bobilene representerer den ytterste frihet for reisende i Nord-Norge. Med dem kan man reise rundt i det nordnorske landskapet og stoppe der man har lyst.

Tenk å parkere bobilen din på din egen strand, ved siden av en bekk eller på et utsiktspunkt hvor du ser fjord, hav og fjell. I Nord-Norge er det mange vakre steder man kan stå, det er god plass så man ikke forstyrrer andre og det er lite trafikk på veien.

Jussen gir deg frihet og ansvar

Allemannsretten gir deg lov til å ferdes fritt i stor grad, men pålegger bobilturister såvel som alle andre forpliktelser. Avkjøringer og rasteplasser langs veien er lovlige oppholdssteder, så lenge man står inntil 2 dager på samme sted. Man kan ikke stå der det er til sjenanse for bolighus, og en absolutt minimumsavstand er 150 meter. I mange tilfeller bør man imidlertid holde adskillig større avstand enn dette. Det er også en selvfølge å ikke etterlate søppel.  Det er ikke tillatt å forlate veien og kjøre ut i terrenget, da dette skader naturen.

Private veier kan ofte benyttes

Det er lov å kjøre på private veier med grunneierens tillatelse. I praksis betyr det gjerne at eieren setter opp et skilt om han ikke ønsker trafikk på veien sin. Det er imidlertid ikke lov å kjøre på stier. Av og til kan det være vanskelig å se forskjellen på en bygdevei og en sti, men er du i tvil om det er en vei, så er det IKKE en vei.

Ta hensyn til jordbruket

Ubetydelige tråkk og traktorspor som fører inn i utmark eller innmark, altså ut på åkeren, kan virke ubetydelige. Imidlertid er disse ofte i daglig bruk i jordbruket. Dersom du blokkerer disse tråkkene, vil det skape problemer for traktorkjøring og flytting av buskap.

Bruk campingplassene

Det finnes et stort antall campingplasser over hele Nord-Norge. Disse tilbyr vann, tømming av toaletter, sanitære fasiliteter og vaskemaskiner. I tillegg kommer trivselsfaktoren med å møte likesinnede, noe særlig barna setter pris på.

Oppstillingssteder i byer

Byer og tettsteder med soneparkering representerer selvsagt en utfordring, og man kan ikke regne med å stå hvor som helst. Imidlertid har de fleste byer en oppstillingsplass hvor det er tillatt å stå.

Tømmestasjoner og gass

Tømmestasjoner er ikke vanskelig å finne i Nord-Norge. De finnes på bensinstasjoner, campingplasser og enkelte andre steder. Som regel inngår det et gebyr for å bruke dem. En oversikt over dem finner du på Bobilplassen.

Bobil om vinteren

Stadig flere velger å komme om vinteren, kanskje særlig for å se etter nordlyset. Da kan man kjøre rundt etter værmeldingen; når den iskalde østavinden står på, kan man dra ut til de mildere kyststrøkene, og når snøbygene fra nordvest ligger som et lokk over kyststrøkene, kan man finne seg en tørr innlandsdal.  Noen campingplasser stenger om vinteren, så det kan være greit å planlegge litt nøyere enn det man gjør om sommeren.