En flere tusen år gammel kultur og et språk som er helt annerledes, en livsstil et sted mellom tradisjonelt og moderne og noen vakre, egenartede kulturuttrykk; samekulturen vokser og trives i store deler av Nord-Norge.

1. Sapmi Park i Karasjok har rein, gammer og lavvoer, og viser tradisjonelt samisk liv fra kyst til innland.  Joik og nedarvet mytologi inngår i multimedia-filmen, og duoddji (håndverk) presenteres.

2. Arran (=arne, ildsted) i Tysfjord er kultursenteret for det lille gruppen lulesamer, som har sitt eget samiske språk som snakkes av noen hundre i Norge. Utstillingen forteller om levevis, drakttradisjoner og kunsthåndverk, men også om hvordan lulesamene har arbeidet for å holde sitt språk og sin kultur i live.

3. Juhls Silver Gallery i Kautokeino er en sølvsmie som lager sølvsmykkene til samekoftene. I sterk kontrast står de moderne smykkene, og selve bygget høyt over Kautokeino er en oase av kunst og kreativitet på Finnmarksvidda.

4. Grenebua i Manndalen tar vare på de urgamle grenene, tradisjonelle vevde tepper. Også Lyngen-kofta og unike strikkemønster holdes i hevd. Uten Grenebua hadde viktig kulturarv gått tapt.

5. Sametinget er samenes eget parlament. Den vakre bygningen smyger seg diskret inn i furuskogen i Karasjok, men ved nærmere ettersyn er det snakk om djerv og vakker arkitektur.