Buss i Nord-Norge

Det meste av passasjertrafikken over land i Nord-Norge skjer med buss, og det går buss omtrent til alle bebodde steder i Nord-Norge

Fra jernbanen

Fra stasjonene langs Nordlandsbanen går det buss til kystsamfunnene på Helgeland.

Langdistansebusser går fra togstasjonene i Fauske og Narvik til Lofoten, Vesterålen, Harstad, Finnsnes og Tromsø med flere avganger daglig.

Videre nordover

Fra Tromsø og nordover går det en buss daglig til Alta. I Finnmark er avstandene store og avgangene få, med de fleste forbindelsene mellom Alta, Hammerfest, Honningsvåg/Nordkapp og Karasjok. Nøye planlegging er nødvendig.

Lokalbusser

Mindre steder i hele Nord-Norge har færre avganger, så les bussruta nøye. Som regel korresponderer lokale bussruter med anløp av hurtigbåt og hurtigrute.

Bybusser finnes i byer og tettsteder i Nord-Norge. Disse har hyppigere avganger.

Nyttige linker

  • www.177nordland.no gir oversikt over buss, hurtigbåt, hurtigrute og ferger i Nordland fylke.
  • www.177troms.no gir oversikt over all offentlig kommunikasjon i Troms og Finnmark.